http://pics.kz/i3/a9/b3/a9b3ca8acad119d8fd38f352d0d73557.jpg

2. Лион
3. Мопс
4. Лимари


http://pics.kz/i1/3e/b5/3eb5d18aa7b42986237c54f9715fad82.jpg